Pysäyte­tään ilmaston­muutos

Ilmastonmuutoksen torjunnalla on kiire. Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen on aikamme tärkein tehtävä.

Meidän on korvattava fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla, lisättävä hiilinieluja ja panostettava raideliikenteeseen. Samalla ilmastoteot tarjoavat mahdollisuuksia uusien työpaikkojen ja elinkeinojen synnyttämiseen.

Vihreiden tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa sitä, että Suomen hiilinielut sitovat ilmakehästä hiilidioksidia yhtä paljon kuin sinne päästämme. Pian sen jälkeen on tavoiteltava negatiivisia päästöjä, eli hiiltä on sidottava ilmakehästä enemmän kuin sitä päästetään.