Lahden johtamisjärjestelmä

Lahden kaupunginvaltuusto on juuri päättänyt ottaa käyttöön pormestarijärjestelmän! Muutos tulee voimaan seuraavan vaalikauden alussa vuonna 2021. Päätös tehtiin äänin 42-17. Vihreä valtuustoryhmä kannatti yksimielisesti pormestarijärjestelmään siirtymistä. Tässä valtuustoryhmämme puheenjohtaja Salla Palmi-Felinin pitämä ryhmäpuhe:

“Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Julkinen keskustelu johtamisjärjestelmästä on keskittynyt paljolti pormestarimallin kustannuksiin, sen sijaan että olisi puhuttu pormestarimallin tärkeimmästä tekijästä: demokratian vahvistamisesta.

On vahvaa näyttöä siitä, että pormestarimalliin siirtyneissä kunnissa asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ovat lisääntyneet ja tätä kautta demokratia on vahvistunut. Samalla on päästy puuttumaan poliittisiin virkanimityksiin.. Käytännössä valtaosalla kunnanjohtajista ympäri Suomen on poliittinen tausta tai jonkin puolueen valtakirja tehtävään tullessaan. Pormestarimallissa kunnan johtohahmon salaisia agendoja ei tarvitse enää arvailla

Vaikka kuntalaiset olisivatkin tyytymättömiä kunnanjohtajan toimintaan, on tämän vaihtamiseen varsin vaikea vaikuttaa. Jos taas pormestarin toiminta ei vastaa kuntalaisten toiveita, voi seuraavan pormestarin valintaan vaikuttaa äänestämällä seuraavissa kuntavaaleissa.

Pormestarimallin avulla valtuutetut pääsevät vaikuttamaan asioiden valmisteluun jo varhaisessa vaiheessa. Päätöksenteko helpottuu, kun valtuutetut ovat mukana jo valmisteluprosessissa. Näin vältetään aikaa vievä ja työllistävä päätösten kumoaminen tai niiden palauttaminen valmisteluun viime metreillä.

Tällöin vaaleissa valitut päättäjät pääsevät oikeasti vaikuttamaan kaupungin asioihin, valmiiksi tarjoiltujen päätösten kumileimasimena toimimisen sijaan. Valtuutettujen on myös helpompi sitoutua päätöksiin, kun he ovat olleet mukana valmistelussa jo alusta asti.

Vihreä valtuustoryhmä kannattaa pormestarimalliin siirtymistä. Emme näe perusteltuna pelkoa siitä, että pormestari veisi valtuustolta sille kuuluvan vallan. Tästä voidaan huolehtia kaupungin johtosäännöissä. Pormestarimalli ei myöskään vähennä viranhaltijoiden merkitystä, vaan selkeyttää politiikan ja valmistelun eroa.
Nykyisin kaupunginjohtaja käyttää paljon poliittista valtaa, joka oikeastaan kuuluu poliittiselle johdolle. Tällaista vallankäyttöä on muun muassa strategiatyön ja talousarviotyön johtaminen sekä elinkeinopolitiikka.

Mitä taas tulee pormestarimallin kustannuksiin, ovat ne omissa käsissämme. Tässä kokouksessa valtuusto päättää vasta pormestarimalliin siirtymisestä. Pormestarimallin valmistelussa tehtävät ratkaisut ohjaavat kustannuksia ja me itse päätämme millaiseksi tuleva malli muodostuu.

Mitään ihmeratkaisuja pormestarimalli ei toki tarjoa – varsinkaan jos sitä ei valmistella huolella. Sen vuoksi toivommekin nyt tehtävän periaatepäätöksen pormestarimalliin siirtymisestä. Tämän jälkeen valmisteluprosessi voidaan tehdä perinpohjaisesti ja juuri Lahteen sopiva malli rakentaen. Mielestämme olisi nurinkurista tehdä ensin mittava valmistelutyö ja päättää käyttöönotosta vasta sen jälkeen.

Toivomme, että pormestarivaihtoehdon vastustajat toisivat enemmän esiin nykyisen kunnanjohtajavetoisen mallin hyviä puolia pormestarimalliin verrattuna. Muuten jää väkisinkin vaikutelma siitä, että pormestaria vastustetaan vain vastustamisen ilosta. Valintatilanteessa myös vanhan säilyttämiselle tulee olla perustee