Lahdessa tapahtuu

 

Lahdessa on meneillään useita mielenkiintoisia asioita. Olen koostanut seuraavaan tekstiin pääkohtia Lahden viestinnän tiedotteista.

 Lahden kaupunginjohtajan valinta on käynnistynyt

Lahden kaupunginjohtajaksi haki 13 miestä. Kaupunginjohtajan valintaryhmään kuuluvat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Milla Bruneau, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Komu ja 2. varapuheenjohtaja Aleksi Mäntylä sekä henkilöstöjohtaja Anne-Maj Salmi. Kaupunginlakimies Pekka Virkkunen on valintaryhmän sihteeri.

Nyt valittava kaupunginjohtaja siirtyy kolmen vuoden kuluttua kansliapäällikön tehtävään kun Lahteen valitaan pormestari seuraavan vaalikauden alussa 1.6.2021. Lahden nykyinen kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta jää eläkkeelle 30.4.2018.

Lahti mukaan Euroopan vihreä pääkaupunki 2020 -loppukilpailuun

Lahti on yksi kolmesta finalistista Euroopan komission järjestämässä kilpailussa. Loppukilpailuun pääseminen tarkoittaa, että asiantuntijaraati arvioi Lahden kuuluvan eurooppalaisten ympäristökaupunkien kärkikastiin.

Lahden lisäksi muut finalistit ovat Gent ja Lissabon. Euroopan komission järjestämään kilpailuun osallistui kaikkiaan 13 kaupunkia ympäri Eurooppaa.

Euroopan vihreä pääkaupunki (European Green Capital Award, EGCA) kilpailussa kaupungit valitaan loppukilpailuun hakemuksen kahdentoista teeman perusteella, joissa kuvataan ympäristön tilaa, edistymistä ympäristöasioissa sekä tulevaisuuden suunnitelmia.  Lahti sai kaupungeista parhaimmat pisteet viidellä osa-alueella, jotka ovat ilmanlaatu, melu, luonto ja luonnon monimuotoisuus, vesi sekä ympäristöasioiden hallinta.

Kilpailulla kansainvälistä näkyvyyttä

Kilpailussa Lahti on profiloitunut kansainvälisesti kiinnostavana ympäristökaupunkina. Näkyvyys tukee kansainvälisen ja EU-rahoituksen saamista Lahteen sekä avaa yhteistyömahdollisuuksia, jotka hyödyttävät alueen yrityksiä ja korkeakouluja.

– Lahden vuosikymmeniä jatkunut työ ympäristöasioissa kantaa nyt hedelmää ja tuo toivottua kansainvälistä näkyvyyttä. Kilpailemme kovassa sarjassa, arvostan kaikkia finaaliin päässeitä kaupunkeja korkealle, mutta lähdemme loppukilpailuun uskoen omiin vahvuuksiimme. Olemme oppineet kuluneen vuoden aikana paljon lisää – toivon, että se näkyy tuloksessa, kertoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Komu.

Lahti tunnetaan ympäristöosaamisesta Euroopassa

Lahti kilpaili myös viime keväänä Euroopan vihreä pääkaupunki 2019 -finaalissa Oslon, Tallinnan, Lissabonin ja Gentin kanssa. Tuomaristo nosti esille Lahden ympäristövahvuuksina erityisesti pitkäjänteisen toiminnan jätehuollon ja vesiensuojelun parissa sekä uudenlaiset kestävät maankäytön suunnittelun toimintamallit yleiskaavatyössä ja asukasosallistumisessa.

Noin vuosi sitten hyväksytyn Paavolan kampuksen tilaselvityksen periaatteiden mukaisesti uusi lukio ja Wellamo-opisto sijoittuvat nykyisen Kannaksen lukion ja Muotoiluinstituutin tiloihin Kannaksenkatu 20 – 22:een. Lisäksi rakennukseen tulee yhteisiä kädentaitoaineiden, musiikin ja kotitalouden opetustiloja.

Tiirismaan peruskoulun 0-9 luokkien opetus sekä englanninkielinen opetus sijoittuvat nykyisen Aikuiskoulutuskeskuksen tiloihin Kirkkokatu 16:een, jota laajennetaan ruokailutiloilla sekä alueen yhteisillä liikuntatiloilla.

Sivistyslautakunta antaa lausuntonsa hankesuunnitelmista15.5.2018 konserni- ja tilajaostolle. Koska hankkeiden kustannusarviot ovat nousseet merkittävästi taloussuunnitelmaan verrattuna, hankesuunnitelmat viedään myös kaupunginhallituksen ja –valtuuston käsittelyyn.

 

Toukokuun Lahden kaupunginvaltuustossa käsitellään Lahden strategiaa. Mielestäni on tärkeää, että terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen on merkittävässä roolissa kaupungin tehtävissä. Ilman terveyttä ei ole myöskään elinvoimaa.