Tiina Jokinen

Taustaa itsestäni

Olen Tiina Jokinen juuriltani lahtelainen uusperheen äiti. Poikani opiskelee Lahden ammattikorkeakoulussa ja tyttäreni lahtelaisessa lukiossa. Mieheni on yrittäjä. Perheeseen kuuluvat myös Milli-koira ja Jack-kissa.

Olen valmistunut ylioppilaaksi Lahden Lyseon lukiosta vuonna 1989 ja sairaanhoitajaksi Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 1997. Terveystieteiden maisteriksi valmistuin Itä-Suomen yliopistosta Kuopiosta vuonna 2015.

Olen asunut eri puolilla viihtyisää kotikaupunkiani Lahtea. Lapsuus- ja nuoruusaikana asuin puistomaisessa Patomäessä ja kävin Launeen peruskoulua yhdeksän vuotta. Lukion kävin Lahden keskustassa perinteikkäässä Lahden Lyseossa.

Esikoisen kanssa asuimme lähellä keskustaa ja perhepuistoa Asemantaustassa. Kuopuksen ollessa pieni kotimme oli Kärpäsen kaupunginosassa. Tällä hetkellä asumme Jalkarannassa hienojen lenkkimaastojen äärellä.

Pitkä kokemus hoitoalalta

Olen elänyt vaiheen elämässäni myös yksinhuoltajana kahden pienen lapsen kanssa. Tein tuona aikana kolmevuorotyötä. Yksinhuoltajan näkökulmasta työ- ja muutakin elämää katsoessa korostuu työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollisuuden tärkeys sekä joustavan päivähoidon merkitys.

Yhden aikuisen perheissä päivähoidon maksuttomuus olisi merkittävä taloudellinen apu. Kaupungin palveluissa onkin osattava tunnistaa ja kohdata erilaiset, monenlaiset perheet ja etsiä heille sopivia palvelumuotoja.

Olen työskennellyt sairaanhoitajana 20 vuotta Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Työ- ja opintovapaiden aikana olen työskennellyt tutkimushoitajana Tampereen yliopistossa sekä yksityissektorilla sairaanhoitajana.

Järjestötyöstä minulla on kokemusta Ehyt ry: en päihdetyönkouluttajana ja vapaaehtoistyöstä kokemusta on Dilan Särö –perhetyössä mukana olleena. Tällä hetkellä työskentelen kokopäiväisenä työsuojeluvaltuutettuna Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymässä.

  • Lahti on mukavan kokoinen kaupunki ja asettuu kauniisti Vesijärven ympäristöön

Koulutukseni

Olen sosiaali- ja terveysalan asiantuntija. Olen työskennellyt terveydenhuollossa 20 – vuotta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Olen koulutukseltani terveystieteiden maisteri.

Pääaineeni maisteriopinnoissa on kansanterveystiede. Pitkä sivuaineeni on terveyden edistäminen ja terveystieto. Toisena sivuaineenani on terveyden monikulttuurisuus ja kolmantena sivuaineenani on terveyshallintotiede. Neljäntenä sivuaineenani opiskelen työ- ja organisaatiopsykologiaa. Seuraavaksi esittelen opintojeni sisältöä tarkemmin.

Kansanterveystieteen maisteri

Osaa analysoida väestön terveyttä, sairautta ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä johtaa väestön terveyttä edistäviä ohjelmia ja toimia. Hän osaa arvioida ja tuottaa terveyttä ja sairautta koskevaa tutkimustietoa.

Terveyden edistämisen ja terveystiedon opinnot

Perehdytään terveyden edistämisen monitieteiseen perustaan. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien perustehtävä. Terveyden edistämisestä säädetään terveydenhuoltolaissa ja kuntalaissa. Monipuolisen koulutukseni ja työkokemukseni vuoksi olen sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija.

Terveyden monikulttuurisuuden opinnot

Ovat lisänneet ymmärrystäni monikulttuurisuudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista sekä kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta. Nopeasti muuttuva ja kansainvälistyvä yhteiskunta vaatii osaamista ja haasteisiin vastaamista monitieteisestä perspektiivistä.

Terveyshallintotieteen opinnot

Ovat lisänneet osaamistani sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rakenteen, niiden organisoinnin ja ohjauksen sekä toiminnan muutosten johtamisesta. Terveyshallintotiede soveltaa hallinto- ja yhteiskuntatieteiden teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä. Lisäksi terveyshallintotiede analysoi johtamisen ilmiöitä.

Työ- ja organisaatiopsykologia

Neljäntenä sivuaineenani opiskelen työ- ja organisaatiopsykologiaa. Työ- ja organisaatiopsykologia tekevät työn ja organisaation analyysia ja tutkivat niiden kehittämistä, johtamista, työturvallisuutta, ergonomiaa, sosiaalipolitiikkaa, oppivaa organisaatiota, työntutkimusmetodologiaa, vuorovaikutusta työorganisaatiossa sekä hyvinvointia ja kuormittumista työssä. Organisaatiopsykologia sivuaa myös organisaatioiden liiketoimintaympäristöä, organisaatioiden kulttuuria.

Kotikaupunki Lahti

Olen asunut pääsääntöisesti Lahdessa koko elämäni. Nuoruudessani vietin vuosia ulkomailla. Parikymppisenä lähdin lastenhoitajaksi ensin Yhdysvaltoihin vuodeksi ja toiseksi vuodeksi Sveitsin Baseliin. Nämä vuodet ulkomailla ovat olleet voimavarani ja tuoneet uudenlaista näkökulmaa elämään. Opin ulkomailla asuessani ymmärtämään erilaisuutta. Eläminen ulkomaalaisena vieraassa kulttuurissa tuli tutuksi. Asuin myös Hämeenlinnassa muutaman vuoden opiskellen merkonomiksi.

Hienoa Lahdessa ovat lyhyet välimatkat ja luonto. Lahti on mukavan kokoinen kaupunki ja asettuu kauniisti Vesijärven ympäristöön. Vesijärvi rantoineen ja saarineen on rentoutumisen maisemaa. Parhautta elämässä on veneillä Enonsaareen ja kuunnella luonnon ääntä. Talvella voi Vesijärven jääkannen päällä lenkkeillä koiran kanssa.